• Begroting 2017 - De raad is weer aan zet

  28 oktober − Het vaststellen van een sluitende begroting is een taak van de raad. Maar hoe maak je een begroting sluitend? Nadat het college alle programma’s van veiligheid tot volkshuisvesting, van economie tot bestuur met hun ambities heeft ingevuld en aan ieder programma geld heeft gekoppeld, mogen wij als raadsleden ons zegje doen. Lees verder

 • VVD Landerd voor veilige recreatie

  06 oktober − VVD Landerd heeft kennis genomen van de incidenten rondom de wisent en het bericht heeft ons bereikt dat de wisent stier is afgemaakt door stichting Ark, de bedenker van dit onfortuinlijke plan. Het is een diep treurig verhaal geworden waar onze partij al vanaf het begin voor gewaarschuwd heeft. VVD Landerd wil er bij het college op aandringen om te stoppen met dit experiment, want het is mislukt. Lees verder

 • Belastingdruk in Landerd

  27 mei − Uiteraard is er altijd een spanningsveld tussen de voorzieningen op peil houden en lage belastingen voor de inwoners. VVD streeft altijd naar lage lasten maar het moet wel reëel zijn. Het is dan ook logisch dat een gemeente voortdurend kijkt of een stijging van lasten werkelijk noodzakelijk is. En een verhoging van de afvalstoffenheffing in Landerd is dat zeker niet! Daarnaast krijgen huiseigenaren ook nog een stijgende OZB (5,5% t/m 2018) te verduren. Hierdoor is het voor mensen met een eigen huis duurder om een inwoner van Landerd te zijn, dan voor huurders. Een slechte stimulans van huizenbezit, vinden wij. Lees verder

 • Kadernota 2017 - VVD Landerd reageert

  20 mei − VVD Landerd heeft uitgebreid van de kadernota 2017 kennisgenomen. Basis en leidend in deze nota is het coalitie programma “Samen maken we de toekomst” van het vorig jaar nieuw aangetreden college. Gelukkig worden er veel zaken gecontinueerd vanuit het vorige coalitie programma “Kompas voor de toekomst”. Nu is het moment om onze taak als volksvertegenwoordiger waar te maken. Kritisch kijken en de VVD mening uitdragen! Lees verder

 • 7 misvattingen over herindelen

  25 juni − Na het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’, de introductie van het streefgetal 100.000+ in het regeerakkoord, de decentralisatiebrief en de visienota bestuurlijke inrichting is er veel discussie over nut en noodzaak van gemeentelijke schaalvergroting. Echter kenmerkt het bestuurlijke en journalistieke debat zich door uiteenlopende opvattingen en spraakverwarring over bepaalde thema’s. Daarom: zeven misvattingen over herindelen. Lees verder