• VVD Landerd voor veilige recreatie

    06 oktober − VVD Landerd heeft kennis genomen van de incidenten rondom de wisent en het bericht heeft ons bereikt dat de wisent stier is afgemaakt door stichting Ark, de bedenker van dit onfortuinlijke plan. Het is een diep treurig verhaal geworden waar onze partij al vanaf het begin voor gewaarschuwd heeft. VVD Landerd wil er bij het college op aandringen om te stoppen met dit experiment, want het is mislukt. Lees verder

  • 7 misvattingen over herindelen

    25 juni − Na het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’, de introductie van het streefgetal 100.000+ in het regeerakkoord, de decentralisatiebrief en de visienota bestuurlijke inrichting is er veel discussie over nut en noodzaak van gemeentelijke schaalvergroting. Echter kenmerkt het bestuurlijke en journalistieke debat zich door uiteenlopende opvattingen en spraakverwarring over bepaalde thema’s. Daarom: zeven misvattingen over herindelen. Lees verder