Even voorstellen; Madeleine Hoek (lijsttrekker)

  • Partij: VVD- Landerd
  • Lijsttrekker: Madeleine Hoek
  • Leeftijd: 61 jaar
  • Beroep: zelfstandig ondernemer
  • Motto partij: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt
  • Favoriete landelijke politicus: Klaas Dijkhof
  • Website: www.vvdlanderd.nl

Drie belangrijkste programmapunten:

  1. Bestuur en financiën op orde
  2. Veiligheid en handhaving
  3. Zorg en welzijn inwoners

Wat is het beste dat in Landerd is gebeurd in de periode 2014-2018:

Start van de bouw van het centrumplan in Schaijk.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten:

De gehele communicatie en besluitvorming omtrent ontmoetingshuis Zeeland, Schandvlek op de daadkracht van bestuur van gemeente Landerd, schofferen van burgers ten top. Slechts door de inzet en krachten bundeling van de dragers toch tot een succesvolle doorstart van de plannen gekomen.

Wat moet de komende vier jaar nu echt eens worden gerealiseerd:

Dorpsplan Reek , Herinrichting met ontmoetingshuis Zeeland. Opstart van een nieuwe gemeente.

Overweegt de VVD de burgers lastenverzwaringen op te leggen:

Lastenverzwaring heeft voor VVD nog nooit een prioriteit gehad.

Met welke andere Landerdse partij heeft de VVD de meeste raakvlakken:

Geen voorkeur.

En met welke partij heeft de VVD het minst op:

Geen voorkeur.

Wie was in de periode 2014-2018 het beste Landerdse gemeenteraadslid:

Dhr Harold van den Broek.

Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode (cijfer 0-10 en toelichting):

Moritz Böhmer: 8
Jos Roelofs: 5
Hans Vereijken: 8
Ben Brands: 8
Piet Hein Jonkergouw: 6
Ben Maathuis: 6

VVD wil niet achterom kijken maar vooruit, verder laat ik dit graag aan de kiezer over die zullen afstraffen of belonen.

Prognose verkiezingen (aantal zetels):

CDA: 1
DS97: 3
Maashorst Vooruit: 3
Progressief Landerd: 4
RPP: 4
VVD: 2

Wat wil je nog kwijt aan de kiezer (max. 250 woorden):

Dat de kiezer in Landerd met verstand gaat stemmen met een goede onderbouwing en argumenten. In wijsheid worden besluiten genomen en niet op emoties.